Umowa – zlecenia to regulowana przez Kodeks Cywilny forma umowy zawierana między pracodawcą, a osobą wykonującą dla niego zlecenie. Jest to elastyczna forma zatrudnienia, która oferuje wiele profitów pracodawcy, między innymi konieczność opłacania niższych składek. Nie zawsze jednak opłaca się samemu pracownikowi, chyba że chce on zachować pewną elastyczność zatrudnienia lub kiedy jednocześnie związany jest z pracodawcą inną formą umowy.

Kiedy można wypowiedzieć umowę – zlecenie?

Umowa – zlecenie ma to do siebie, że może być wypowiedziana przez którąś ze stron praktycznie w dowolnej chwili. Co ważne, takie wypowiedzenie ma charakter natychmiastowy. W przypadku jednak, kiedy zleceniobiorca poniósł koszty związane z realizowanym zleceniem, zleceniodawca jest zobowiązany je zwrócić. Zleceniodawca jest również zobowiązany wypłacić część należności, która pokryje wartość już wykonanego zlecenia, nawet jeśli zleceniobiorca nie zdążył zrealizować go w całości. Podobnie, jeśli to zleceniodawca rozwiązuje umowę bez podania przyczyny, jednak powzięte przez niego zlecenie mogłoby narazić na straty zleceniodawcę, jest on zobowiązany do pokrycia ewentualnych strat z tego tytułu. Usprawiedliwieniem dla tego typu sytuacji może być jednak rezygnacja ze zlecenia w przypadku choroby, zmiana sytuacji życiowej czy utrata zaufania do drugiej strony umowy.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy – zlecenia?

Wypowiedzenie umowy – zlecenia powinno zostać złożone na piśmie, tak by druga strona mogła zapoznać się z jej treścią. Dokument powinien zawierać datę oraz miejsce złożenia wypowiedzenia oraz oznaczenie stron – podanie ich danych osobowych oraz adresów. Należy również określić umowę, która ulega wypowiedzeniu oraz ewentualnie podać przyczynę wypowiedzenia. Niezbędnym elementem jest oczywiście własnoręczny podpis osoby, która wypowiada umowę.

Wzór wypowiedzenia umowy – zlecenia

W celu złożenia wypowiedzenia umowy – zlecenia, warto wzorować się poniższym wzorem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here