30 kwietnia 2018 roku w życie weszła ustawa Prawo Przedsiębiorców, która określa nowy rodzaj ulgi w opłacaniu składek ZUS, tzw. ulga na start. Jest skierowana do nowych przedsiębiorców oraz osób, które rozpoczynają działalność po dłuższej przerwie. Ulga ZUS na start ma na celu pomóc przedsiębiorcom rozkręcić biznes i przy okazji zaoszczędzić. Kto może ubiegać się o ulgę na start, a kogo ona nie dotyczy?

Czym jest ulga na start i jak długo można z niej korzystać?

Ulga na start jest przeznaczona dla osób fizycznych, będących przedsiębiorcami, które rozpoczynają działalność pierwszy raz lub wznawiają ją po upływie co najmniej 60 miesięcy. Ustawa pozwala na zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych. Zmniejszone koszty mogą znacząco wpłynąć na stan finansowy firmy. Można z niej skorzystać jednak jedynie przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie następuje koniec ulgi na start, gdy przedsiębiorcy mogą przejść na preferencyjne składki ZUS. W przypadku, gdy działalność zostanie zawieszona w trakcie korzystania z ulgi na start, przedsiębiorca nie traci prawa do jej uzyskania, jednak zawieszenie nie wpływa na zatrzymanie biegu 6 miesięcznego okresu.

Kto nie może skorzystać z ulgi na start?

Ulga na start nie jest dostępna dla wspólników spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie mogą z niej również korzystać:

  • przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, gdzie pełnili obowiązki, które wchodzą w zakres wykonywanej działalności;
  • osoby, które współpracują przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej;
  • osoby prowadzące działalność rolniczą oraz przedsiębiorców już aktywnych lub takich, którzy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą.

Utrata prawa i koniec ulgi na start

Przedsiębiorcy mają prawo do rezygnacji z ulgi na start poprzez zgłoszenie się do Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym przez 6 miesięcy nie odkładają składek na poczet przyszłej emerytury. Osoby, które zrezygnowały z ulgi w trakcie jej trwania, nie mogą ponownie do niej przystąpić. Do ulgi można przystąpić ponownie dopiero po 60 miesiącach kalendarzowych od zakończenia lub zawieszenia poprzedniej działalności.

Po upływie 6 miesięcy korzystania z ulgi na start, przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Przez pierwsze dwa lata składki mogą być opłacane w niższym wymiarze. Najniższy limit podstawy składki wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia. Preferencyjne składki ZUS są także dostępne dla osób, które zrezygnowały z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy. Przedsiębiorcy, którzy przechodzą na 2-letnią ulgę dla nowych firm, mogą opłacać nadal wyłącznie składkę zdrowotną. Osoby, które korzystają z ulgi, nie mogą jednak przystąpić w tym czasie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here