Ryzyko utraty zgromadzonych środków zniechęca przed brawurowymi inwestycjami. Sposobem na bezpieczne oszczędzanie i generowanie zysków są lokaty, jednak trzeba wiedzieć, które są najbardziej opłacalne.

Co to jest lokata?

Lokata jest rodzajem bankowego depozytu, dzięki któremu instytucja finansowa pozyskuje kapitał wykorzystywany do udzielania kredytów. Taki sposób deponowania zaoszczędzonych pieniędzy uznawany jest za najbezpieczniejszą inwestycję, bank po upływie określonego czasu wypłaca powierzone mu środki wraz z należnymi odsetkami. Wkłady w ramach lokaty są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w awaryjnej sytuacji zwraca pieniądze do równowartości 100 000 euro. Niezależnie, czy deponujemy pieniądze w polskim, czy zagranicznym banku, na terenie naszego kraju wszystkie bankowe instytucje finansowe są objęte obowiązkowym system gwarancyjnym.

 
Lokaty – jakie rodzaje?

Standardowym rodzajem lokaty jest lokata terminowa, polegająca na przekazaniu bankowi konkretnej sumy na określony czas. Po upływie umownego okresu klient banku otrzymuje wpłaconą kwotę wraz z odsetkami. Lokata jednodniowa to inaczej dzienny depozyt, gdzie środki najczęściej składane są do godziny 21:00, a około godziny 09:00 następnego dnia są wypłacane przez bank wraz z odsetkami. Odmianą lokaty jednodniowej jest lokata overnight, czyli lokata nocna. To oferta skierowania w stronę przedsiębiorców, wolne środki firmowe zostają automatycznie zdeponowane pod koniec dnia i następnego dnia rano wracają na konto firmy wraz z odsetkami.

Lokata strukturyzowana sprowadza się do przekazania pieniędzy w dwóch częściach, bezpiecznej oraz ryzykownej. Pierwsza pula, w większej kwocie, zostaje przeznaczona na inwestycje obarczone niskim ryzykiem, druga na zdecydowanie bardziej ryzykowne i proporcjonalnie bardziej zyskowne.

Lokata walutowa polega na zdeponowaniu środków w obcej walucie, zysk z takiej lokaty jest uzależniony od tego w jaki sposób kształtuje się kurs waluty, w której przekazano środki.

W przypadku lokaty rentierskiej przychody z depozytu są wypłacane w regularnych odstępach czasu, cyklicznie na rachunek klienta. Koncepcja lokaty progresywnej sprowadza się do sukcesywnego wzrostu oprocentowania w kolejnych okresach trwania umowy. Jej zaletą jest możliwość zerwania lokaty bez utraty odsetek, które bank nalicza za każdy pełen miesiąc.

 
Które lokaty są najbardziej opłacalne?

Celem lokaty jest jak największy zysk. Jej wybór powinien zostać podyktowany możliwie najwyższym oprocentowaniem, które musi być co najmniej wyższe od poziomu średniorocznej inflacji. Nie można jednoznacznie udzielić odpowiedzi, która z lokat jest najkorzystniejszą opcją, ponieważ warunki oraz parametry poszczególnych depozytów muszą zostać dopasowane do możliwości i oczekiwań klienta. Poza tym rynek w tej dziedzinie jest dynamiczny, w ofercie pojawiają się produkty promocyjne gwarantujące bardzo wysokie oprocentowanie. Decydując się na zdeponowanie zaoszczędzonych środków w takiej formie najlepiej skorzystać z aktualnych rankingów i porównywarek lokat, gdzie wyszczególnione są konkretne oferty wraz z wysokością oprocentowania, gwarantowaną kwotą odsetek od określonej kwoty oraz wyliczonymi odsetkami po uiszczeniu obowiązkowego podatku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here