Play to jeden z największych operatorów komórkowych w Polsce, który oferuje ponadto dla swoich klientów ofertę Internetu. Z usług operatora korzysta ogromna ilość Polaków, jednak wiele osób może w dowolnej chwili chcieć zrezygnować z usług. Przyczyn jest wiele, natomiast operator nie musi znać powodów zerwania umowy. Warto wiedzieć, kiedy można zerwać umowę z Play i na jakich zasadach.

Zerwanie umowy w Play

Umowę z Play można zakończyć w dowolnej chwili. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z regulaminem świadczenia usług abonamentowych operatora, w przypadku umowy zawartej na czas określony, w której klient otrzymał rabaty abonenckie, Play może zażądać kary umownej. O jej wysokości informacje powinniśmy znaleźć właśnie w zawartej umowie. Oczywiście wartość kary pomniejszana jest za okres od dnia zawarcia umowy do czasu jej rozwiązania. Każdego klienta obowiązuje 30-dniowe wypowiedzenie, które zaczyna być naliczane od pierwszego dnia nowego okresu rozliczeniowego, rozpoczynającego się po złożeniu wypowiedzenia. Najbardziej opłaca się złożyć wypowiedzenie umowy, która nie była objęta żadnymi promocjami dla klienta – wtedy nie trzeba pokrywać żadnej kary.

Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy w Play?

Wypowiedzenie umowy w Play można złożyć osobiście w dowolnym salonie operatora lub przesłać pocztą na adres – P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. W dokumencie powinno znaleźć się kilka danych:

  • dane osobowe wraz z adresem zameldowania osoby, która była stroną umowy
  • numer telefonu lub umowy, których będzie dotyczyło wypowiedzenie
  • hasło abonenckie lub pesel, które są podawane w celach weryfikacyjnych
  • dokument może być pisany na komputerze, jednak musi zawierać odręczny podpis

Warto dokładnie przeanalizować dostępne w sieci wzory wypowiedzenia usług w Play, tak aby niczego nie przeoczyć. Można również proprosić konsultanta w biurze operatora by sprawdził, czy wypowiedzenie ujęte jest w odpowiedniej formie i czy zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Czy jest szansa na inny sposób rozwiązania umowy?

Wiele osób boi się zerwać umowę z operatorem Play, właśnie w obawie przed ewentualną karą lub tym, czy uda się załatwić wszelkie formalności. Jest jeden sposób na to, by w bardzo łatwy sposób zrezygnować z usług Play. Wystarczy udać się do innego operatora i zadeklarować chęć przeniesienia numeru. Formalnościami związanymi z wypowiedzeniem zajmie się już nasz nowy operator. Opcja ta obowiązuje jedynie w przypadku numerów telefonów komórkowych i nie obowiązuje w odniesieniu do innych usług jak choćby internet.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here