Oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest szeroka. Znaleźć w niej można wiele rodzajów polis. Wśród nich największą popularnością cieszą się te związane z samochodem. Do wyboru jest ubezpieczenie OC, AC i Assistance. Czym się charakteryzują? Które kiedy pomoże?

Ubezpieczenie OC auta

Ubezpieczenie OC, a więc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które zabezpiecza samochód, a w zasadzie szkody, jakie można wyrządzić poruszając się nim. W związku z tym, że w Polsce ubezpieczenie auta OC jest obowiązkowe (direct.money.pl), do jego posiadania zobligowany jest każdy właściciel pojazdu mechanicznego. To bardzo ważne. Wiadomo, że samochód może stanowić na drodze zagrożenie. Posiadanie polisy OC gwarantuje, że w przypadku powstania szkody, zostanie wypłacone odszkodowanie.

Przysługuje ono w sytuacjach określonych w ustawie. Zgodnie z nią osoba kierująca pojazdem mechanicznym zobowiązana jest do odszkodowania za wyrządzoną szkodę, która powstała w związku z ruchem danego pojazdu, jeśli następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, a także utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Warto wiedzieć, że OC na samochód działa tak, że jeśli na skutek użytkowania samochodu wyrządzi się komuś krzywdę, to zostanie mu wypłacone zadośćuczynienie. To, co istotne, to szkoda nie musi powstać w ruchu, ale także może być wynikiem wsiadania lub wysiadania z auta, jego rozładunku lub załadunku, a także powstać w czasie zatrzymania, postoju, garażowania.

Ubezpieczenie OC auta nie jest przypisane do konkretnego kierowcy, a do samochodu. Jednak, ubezpieczenie OC samochodu obejmuje również odpowiedzialność cywilną osoby, która nim kieruje. Jeśli więc wyrządzi wówczas krzywdę, ma zabezpieczenie. To dużo, ale wciąż za mało… Zdecydowanie warto pomyśleć o dokupieniu polisy AC. Co to takiego?

Ubezpieczenie AC samochodu

AC to skrót od autocasco. Obejmuje swoim zakresem zdarzenia losowe. W przeciwieństwie do OC jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Jego celem jest to, by chronić samochód lub motocykl na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. To właśnie z autocasco można pokryć koszty naprawy własnego auta, w sytuacji, gdy jest się samemu winnym kolizji.

Warto wiedzieć, że zakłady ubezpieczeń oferują wiele polis AC. Różnią się między sobą zakresem ubezpieczenia. To nie pozostaje oczywiście bez wpływu na wysokość składki. Właśnie dlatego zanim wybierze się propozycję opłacalną z uwagi na opłaty, warto zwrócić uwagę na zakres udzielanej ochrony, wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i obowiązki ubezpieczającego.

Assistance – co obejmuje?

Aby rozszerzyć zakres ubezpieczenia OC lub AC, warto pomyśleć o wykupieniu polisy assistance. Co daje? Przede wszystkim jest to pomoc, która przydaje się w nagłych sytuacjach. Jakich? Zarówno gdy zdarzy się awaria lub kolizja, a samochód trzeba będzie naprawić, jak i gdy będzie wymagał holowania. Dzięki szerokim pakietom assistance można otrzymać nocleg w hotelu, jeśli kontynuowanie podroży jest niemożliwe, otrzymanie samochodu zastępczego, a nawet kierowcy zastępczego, pokrycia kosztów parkingu, opieki nad przewożonymi zwierzętami, pomoc prawną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here