W roku 2020 powinniśmy przygotować się na pewne zmiany w rozliczaniu kwoty wolnej od podatku. Są one korzystne dla wielu podatników, pozwalając na zmniejszenie wysokości należnego podatku. W poniższym artykule podpowiemy: – jak obliczyć nową kwotę zmniejszającą podatek? – kto może skorzystać z kwoty zwolnionej od podatku? – jak wybrane ulgi wpływają na wysokość kwoty wolnej od podatku?

Roczna kwota zmniejszająca podatek

Dla wynagrodzeń za rok 2019, rozliczanych do końca kwietnia 2020 roku, kwota zmniejszająca podatek będzie kształtować się następująco:

  • Dla podstawy rozliczeń do 8 000zł – kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1 420zł,
  • Dla przedziału 8 001-13 000zł – będzie to 1 420zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871,70zł x (podstawa obliczenia podatku – 8 000zł) : 5 000zł,
  • Dla przedziału 13 001-85 528zł podatek zmniejszy się o 548,30zł,
  • Przy podstawie rozliczeń 85 529-127 000zł będzie to 548,30zł pomniejszone o kwotę wyliczoną według wzoru: 548,30zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528zł) : 41 472zł,
  • Powyżej podstawy 127 001zł nie obowiązuje żadna kwota zmniejszająca podatek.

Kogo nie obowiązuje kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku jest przeznaczona jedynie dla podatników, których przychody są opodatkowane według skali podatkowej, a oni sami rozliczają je za pomocą PIT-36 i PIT-37. Ulga ta nie obowiązuje przychodów opodatkowanych liniowo, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ze zbycia nieruchomości i z kapitałów pieniężnych. Nie jest brana także pod uwagę w momencie rozliczania przychodów z umowy-zlecenia i o dzieło oraz umów o wykonanie utworu i działalności wykonywanej osobiście, w której kwota należności jest mniejsza niż 200 złotych.

Rozliczenie przychodów po 1 października 2019

Przychody uzyskane po 1 października 2019 rozliczamy także według zmienionej stawki kwoty zmniejszającej. Wynosi ona 525,12zł w skali roku – czyli 43,76zł na każdy miesiąc. Zasada ta dotyczy płatników obliczających i wpłacających podatek za inne osoby, a także płacących go samodzielnie. Są jednak dwa wyjątki dotyczące ostatniego przypadku:

  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na jej zasadach obowiązuje roczna kwota wolna od podatku w wysokości 548,30zł,
  • Osoby płacące podatek z działów specjalnych produkcji rolnej, rozliczające się według norm szacunkowych, mogą zmniejszyć wysokość wpłaty na podatek za październik, listopad i grudzień o 5,5% wysokości ustalonej zaliczki miesięcznej.

Więcej o sposobach obliczania kwoty wolnej od podatku w 2020 roku znajdziesz na stronie PITax.pl, oferującej także program do rozliczenia PIT za 2019 rok umożliwiający wysłanie PIT online.

Kwota wolna od podatku a ulgi

Nowa kwota wolna od podatku w żaden sposób nie ogranicza praw do skorzystania z ulg, które w tym momencie mogą wykazywać podatnicy. Część z nich pozwala nawet na zwiększenie kwoty obniżającej podatek. Mowa tu między innymi o darowiznach na cele religijne i charytatywne, odliczeniach za Internet, opłaconych składkach ZUS za podatnika lub osobę współpracującą, wydatkach na rehabilitację i IKZE, czy uldze termomodernizacyjnej. W tym przypadku im więcej ulg wykorzystamy oraz im będą one wyższe, tym większa będzie kwota zmniejszająca podatek, oraz niższy podatek dochodowy za 2019 rok.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here